Skrętki miedziane i miedziane cynowane klasy 5.

Norma: PN-EN 60228

 

Przekrój

skrętki

Konstrukcja

skrętki

Nominalna

średnica

skrętki

Nominalna

rezystancja

skrętki Cu [20°C]

Skok

skrętku

S lub Z

Orientacyjna

waga

skrętki

mm2 il. dr. x mm (max.) mm Ω/km mm kg/km
0,22 7 x 0,20 0,61 78 13 1,96
0,50 16 x 0,20 0,92 34 19 4,49 
0,75 24 x 0,20 1,13 23 24  6,73 
1,0 32 x 0,20 1,30 17 27  8,98 
1,5 48 x 0,20 / 30 x 0,25 1,57 11,6 33  13,5 
2,5 50 x 0,25 2,03 7,0 43  21,91 
4 56 x 0,30 2,58 4,3 54  35,34 
6 84 x 0,30 3,16 2,9 66  53,02 
10 80 x 0,40 4,11 1,7 86  89,76 
16 126 x 0,40 5,16 1,1 108  141,38 
25 196 x 0,40 6,44 0,7  142 221,3 
35 276 x 0,40 7,60 0,503 167  308,2 
50 396 x 0,40 9,15  0,346  201  447,1 
70 361 x 0,50 12,18  0,244  158  640,2 
95 475 x 0,50 13,97  0,185  182  842,1 
120 608 x 0,50 15,81  0,145 206  1077,9 

 

Inne przekroje, konstrukcje skrętek dostępne na zapytanie.

 

Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie włącznie z tabelami i rysunkami zostały podane w dobrej wierze i w przeświadczeniu o ich poprawności w czasie publikacji.
Informacje te nie stanowią gwarancji ani podstawy do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez firmę MGWIRES. 
MGWIRES rezerwuje prawo do wprowadzenia zmian w dokumencie w każdej chwili.

Projekt w ramach konkursu otwartego
DQS
Pewny Kontrahent
Notowania miedzi
MG WIRES Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Cieszyńska 6,
43-520 Chybie
tel.: +48 33 474 08 00
fax: +48 32 720 20 58 
e-mail: sprzedaz@mgwires.pl