Data realizacji projektu: 01/10/2015 ÷ 31/12/2015
Tytuł projektu: Poprawa konkurencyjności firmy Wnioskodawcy poprez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji przewodów.
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Numer Umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.01.02.04-00-105/15-00 

MGWIRES informuje o otrzymaniu dofinansowania projektu inwestycyjnego "Poprawa konkurencyjności firmy Wnioskodawcy poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji przewodów" nr UDA-RPSL.01.02.04-00-105/15-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, poddziałanie 1.2.4 Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.01.02.04-00-105/15-00

Całkowita wartość projektu: 430.500,00 PLN

Wartość dofinansowania: 175.000,00 PLN

 Tabliczka informacyjna.pdf
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl
Projekt w ramach konkursu otwartego
DQS
Pewny Kontrahent
Notowania miedzi
MG WIRES Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Cieszyńska 6,
43-520 Chybie
tel.: +48 33 474 08 00
fax: +48 32 720 20 58 
e-mail: sprzedaz@mgwires.pl